Kompensasjonsordningen presentert på pressekonferanse 02. april

Krisepakker til bedrifter.

Torsdag 2. april presenterte finansminister, Jan Tore Sanner, et forslag til kompensasjonsordning. Nå gjenstår det å få forslaget godkjent av Stortinget og ESA, samt å få på plass den tekniske løsningen, slik at norske bedrifter kan begynne å søke om kompensasjon. Det forventes at portalen for å søke om støtte er klar 17. april. 

Kompensasjonsordningen vil gjelde for mars, april og mai, med forlengelse ved behov. Det legges opp til en månedlig utbetaling.

Her er regjeringens forslag til kompensasjonsordning:

Norske bedrifter som inntil virusutbruddet hadde en sunn og levedyktig drift kan nå søke om kompensasjon for å dekke uunngåelige faste kostnader. Hjelpen skal hindre tap av arbeidsplasser og konkurser.

Eksempler på slike kostander er:

 • Husleie
 • Strøm
 • Vann og avløp
 • Forsikringer
 • Leie av utstyr 
 • Rentekostnader minus renteinntekter
 • Regnskapshonorar
 • Ev. andre uungåelige kostnader

Hovedprinsipper for utbetaling av kompensasjon (se også utregningsformel under):

 • Bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned i 2019. For mars måned må omsetningsfallet være på 20 %
 • Maksimum kompensasjon pr bedrift er 30 millioner (mulig høyere for større konsern)
 • For å få kompensasjon må dekningsbeløpet være minimum 5.000,- pr mnd. per juridisk person

Utregningsformel: 

 • Bedrifter som av staten har blitt pålagt å stenge driften: Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 %
 • Andre bedrifter: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader - 10 000,-) x 80 %

Ordningen vil ikke gjelde for følgende bransjer/næringer:

 • Finansnæringen
 • Strøm og vann/Olje og gass
 • Selskaper som er under andre støtteordninger/private barnehager/flyselskaper
 • Bedrifter uten ansatte og bedrifter under konkursbehandling

Det legges opp til en enkel og rask behandling i en portal, og bedriftene skal selv legge inn omsetningstall og faste kostnader. Tallene som legges inn vil bli sjekket opp mot ulike registre. Om søknaden går igjennom den automatiske kontrollen vil utbetalingen skje raskt. Finner man store avvik i den automatiske kontrollen vil søknaden bli avslått og man vil gå gjennom en manuell søknadsprosess.

Bedriftene må dokumentere tallene i ettertid med bekreftelse fra regnskapsfører/revisor. Det er skatteetaten som har ansvaret for etterkontroll, og det vil være straffansvar for uriktige opplysninger og krav om tilbakebetaling.

Vi kan selvsagt hjelpe deg med å søke og/eller bekrefte din søknad.

Legg igjen din kontaktinformasjon her.

Kilder:

Sticos

Regjeringen