Lønn og HR

Her samler vi mange gode råd om lønn og HR.

Dagpenger i påsken

Nå får permitterte dagpenger i påsken. Dette er en midlertidig oppheving av særreglene om vil sikre inntekt for arbeidstakere, og lette saksbehandlingen hos NAV. Som permittert trenger man ikke gjøre noe annet enn å fylle ut meldekortet som normalt. Endringen gjelder fra 20. mars.

 

Rapportering av permitterte

Ved permittering må den ansatte registrere seg som arbeidssøker via NAV.no Vel så viktig er at arbeidsgiver endrer status til permittert helt eller delvis i lønnssystemet, slik at dette blir med i rapporteringen av a-melding.

 

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiverperioden for sykemeldinger er i forbindelse med korona redusert til 3 dager. Normal arbeidsgiverperiode er 16 dager. For å kunne benytte seg at redusert arbeidsgiverperiode må fraværet være relatert til korona viruset. Andre sykemeldinger vil fortsatt ha en arbeidsgiverperiode på 16 dager. Vedtaket gjelder fra 16. mars. Personer som var sykemeldt før denne dato relatert til korona viruset, vil få lønn inntil 6G dekket av NAV så fremt det er gått minst 3 dager.

 

Egenmelding

For å lette på pågangen mot helsevesenet er det åpnet for bruk av egenmeldinger i arbeidsgiverperioden. Dette gjelder for mistanke om smitte av korona viruset. Også de som ikke er sykemeldte i forbindelse med COVID-19 oppfordres til å bruke egenmeldinger for arbeidsgiverperioden på 16 dager.

 

Doblingen av omsorgsdager

De fleste endringer i lovverket som er vedtatt de siste ukene er begrenset til hendelser som er relatert til COVID-19. Dette gjelder ikke for doblingen av omsorgsdager, denne endringen gjelder for kalenderåret 2020, og omfatter alle tilfeller der man må bruke omsorgsdager. 

Uttaket av omsorgsdager

I forbindelse med endringene i omsorgslønn så er det viktig å merke seg at arbeidsgiver må forskuttere for uttaket av omsorgslønn, men at det kan søkes refusjon fra NAV etter ny vedtatt arbeidsgiverperiode på 3 dager. Her er det viktig å lage seg et system for å ha oversikt over uttaket av omsorgsdager, dette gjelder spesielt for de bedrifter som ikke har systemer som ivaretar fraværsregistrering.

Overføre omsorgsdager

Visste du at det finnes en mulighet til å overføre omsorgsdager mellom foreldre? Hvis den ene forelderen har en funksjon som faller inn under samfunnskritiske yrker, så oppfordres det til å benytte seg av denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

 

Pensjon til permitterte

Har du tenkt over øvrige goder de ansatte har, slik som forsikringer og pensjon, hvis du er nødt til å permittere? Sjekk avtalen du har med pensjonsleverandør om hva som er avtalt. Står det ikke i avtalen at den ansatte skal stå i ordningen under pemittering, så skal de meldes ut.

 

Forsikring til permitterte

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som gjelder for arbeidstakere hvis de skader seg på jobb i arbeidstiden, og under utførelse av arbeid. Hensikten med permittering er å redusere kostnader, så ta kontakt med din leverandør for å finne ut muligheten for reduksjon i forsikringen.