StøtteORDNING FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE

Søk fra 4. mai

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du nå søke om kompensasjon for tapt inntekt ifm koronautbruddet.
Dette er en midlertidig ordning som tar utgangspunkt i datoen 14. mars og som skal kompensere for din tapte inntekt. Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du selv dekke inntektstapet du hadde de første 16 dagene, videre vil ordningen dekke 80 % av ditt tap på inntekter inntil 6 G.

Ditt selskap må være registrert før 1. mars 2020 og du kan være mellom 18 og 67 år. Din årlige inntekt må tilsvare 0,75G (74 894) som frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Utbetalingen fra NAV vil basere seg på gamle og nye inntektsopplysninger. Skal du motta denne kompensasjonen kan du ikke mot annen utbetaling fra NAV som kompensasjon på ditt inntektstap.

Hvordan beregner NAV din kompensasjon?

Det tas utgangspunkt i tidligere inntekter til en gjennomsnittsinntekt/beregningsgrunnlag. For selvstendige næringsdrivende er grunnlagt basert på personinntekt for næring i 2019. Har du nylig etablert din bedrift brukes inntekter frem til 1. mars 2020. For frilansere er grunnlaget basert på personinntekt for oppdrag de siste 12 månedene. Er du nyetablert kan det tas utgangspunkt i en kortere periode.

Hvor mye kan du få i støtte?

Det legges nå opp til at 80% av inntektstapet kompenseres. Har du annen inntekt ved siden av trekkes disse fra den øvre inntektsgrensen på 6G før det blir beregnet kompensasjon.
Du trenger ikke å ha registret deg som arbeidssøker om når du søker om denne ordningen. Du kan søke om kompensasjon fra 4. mai, og da søker du for tapt inntekt i april, altså etterskuddsvis.
NAV kan melde at de behandler søknadene kontinuerlig og at pengene kommer på konto så snart stønaden er ferdig behandlet.

Les mer om ordningen og finn søknadskjema her


Kilder: 

NAV
Regnskap Norge