<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Ferncliff.

Ferncliff fikk full kontroll og halverte kostnader.

Investeringsselskapet skiftet outsourcingspartner og tok i bruk et fullstendig webbasert regnskapssystem. Yngve Gjethammer, CEO i Ferncliff TIH, betegner det som å gå inn i fremtiden til en effektiv hverdag med full kontroll og forventning om halverte kostnader.

Ferncliff og Amesto AccountHouse har inngått en langsiktig avtale som omfatter outsourcing av regnskapet med tilhørende prosesser. Tjeneste- leveransen er bygget rundt systemet Xledger som gir kunden full tilgang til alltid oppdatert informasjon, når kunden selv trenger det, over internett.

Amestos tjeneste er utviklet spesielt for å gi kunde en optimal bruk av system og økonomisk informasjon på en effektiv og kostnadsbesparende måte gjennom helautomatiserte prosesser. Amesto leverer et fullstendig spekter av både tjenester og systemer i kombinasjon til Ferncliff, slik at kunden kan forholde seg til en strategisk samarbeidspartner innen økonomiområdet.

YNGVE GJETHAMMER, CEO I FERNCLIFF TIH

"– Ferncliff og Amesto har inngått en langsiktig avtale som omfatter outsourcing av regnskapet med tilhørende prosesser. Tjeneste- leveransen er bygget rundt systemet Xledger som gir kunden full tilgang til alltid oppdatert informasjon, når kunden selv trenger det."