Internsikring AS

Sparringspartner på regnskap, lønn – og framtiden.

Internsikring AS.

Truls Arveschoug sier at han har funnet vinnerformelen for bedriftens outsourcing av regnskap og lønn. – Vi får bedre service enn vi fortjener!

 

Amesto AccountHouse gir oss trygghet

Internsikring AS er et konsulentfirma rettet mot bygg- og anleggsbransjen, med fokus på nettbasert internkontroll, HMS og kvalitetssikring. Gjennom kundeservice, rådgivning og produktutvikling hjelper de kundene sine med en enklere og tryggere hverdag. Selskapet er basert i Bergen, ble opprettet i 2002 og består av 33 ansatte. Truls Arveschoug er partner og virksomhetens økonomiske controller.

I 2016 outsourcet han regnskap og lønn til Amesto AccountHouse i Bergen.

– Med våre to kontaktpersoner fra Amesto, går alle prosesser knirkefritt. Enten det gjelder skatter og avgifter eller sykelønnsrapportering, er deres kunnskap og fagkompetanse upåklagelig.

Controlleren er selv opptatt av å holde seg oppdatert på finansielle lovverk, men full oversikt krever mer tid enn han selv har til rådighet.

– Det at Amesto AccountHouse hele tiden er à jour med lover og regler innen alt som vedrører regnskap og lønn, gir oss trygghet. Dette var helt klart en av hovedårsakene til at vi valgte dem som vår eksterne regnskapsfører.

Arveschoug forteller at Amestos viktigste økonomiske bidrag dreier seg om sømløs integrasjon og strømlinjeformet drift. At han selv slipper manuelt regnskapsarbeid, sparer virksomheten for mye tid og ressursbruk.

– Slik får vi også effektivisert prosesser og rutiner. En hyggelig bieffekt er at revisorene i KPMG er fornøyd og kan ferdigstille årsregnskapet raskt og effektivt. Resultatet er lavere fakturaer og reduserte kostnader, i flere ledd.

Les også Fra tallknusere til rådgivere

Fra regnskapsfører til bedriftsrådgiver

Arveschoug har hyppig og god dialog med sine kontaktpersoner. Det tror han er avgjørende for at virksomheten skal kunne bevege seg i riktig retning.

- En god relasjon er alfa omega for et samarbeid med suksess. At direkte oppfølging med dedikerte kontakter lå i avtalen, var også en viktig grunn til at vi valgte Amesto AccountHouse. Vi opplever at de virkelig ønsker at vi skal lykkes.

Han mener at god outsourcing dreier seg om mye mer enn regnskap og lønn.

– Våre oppdragsgivere ser hva vi har behov for. De er ikke bare en operativ regnskapsfører, men fungerer som vår stødige, dedikerte bedriftsrådgiver. Denne rådgivende dimensjonen er en suksessnøkkel. Hos Amesto har vi funnet vår vinnerformel.

Slik samarbeider rådgiverne i Amesto AccountHouse med kundene.

Relasjonsbygging og kunnskapsdeling

Gjennom et tett samarbeid over flere år, har Amesto blitt godt kjent med Internsikring. Han sier at kontaktpersonene er gode på kommunikasjon, hvor de bare er en telefon eller et møte unna dersom han trenger dem.

"Jeg kan ta det helt med ro. De vet hva som skal gjøres, og overholder alle frister. "

– Egentlig får vi bedre service enn vi fortjener!

Han forteller at Internsikring har blitt invitert til en rekke temakvelder hos Amesto AccountHouse i Bergen.

– At vi som kunde får bygge relasjoner og bli kjent med flere av virksomhetens ansikter, gir stor verdi. De er veldig dyktige på kunderelasjoner, og ønsker å inkludere oss i kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Slik bidrar de til å løfte oss fremover.

Teknologi som sparer tid og kostnad

Arveschoug sier at Amesto er langt fremme på teknologi, hvor dashboards og applikasjoner gjør kundens informasjon mer tilgjengelig.

– Slik kan nøkkeltall vises i sanntid, hvor man hele tiden kan se hvor skuta går. Innsikten gir grunnlag for bedre og mer effektiv beslutningstaking.

Internsikring skal nå få satt opp spesialrapporter, i tråd med egne ønsker.

– Dette er en av fordelene med Amesto. De tilpasser og skreddersyr etter våre behov. Måten de tar i bruk teknologi på, resulterer i at vi effektiviserer. Gjennom ulike former for effektivisering, er våre årlige totalkostnader for Amesto nedadgående. Med Amesto AccountHouse som sparringspartner, føler oss ivaretatt. Det er vi veldig fornøyde med, avslutter Arveschoug.

Dette sier kundene om Amesto AccountHouse

 

 

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg