Fra regnskapsfører til forretningsrådgiver

Slik blir regnskap og lønn i fremtiden

Regnskapsførere skal skape muligheter, ikke være de som peker på hindringer og begrensninger. Les hvordan vi ser for oss at fremtidens regnskapsfører vil jobbe med kundene.

Fra regnskapsfører til forretningsrådgiver.

Regnskap blir gøy og engasjerende

De som driver med regnskap og lønn er blant fagekspertene som er dyktigst til å tilpasse seg. Endring er den altoverskyggende normen i regnskapsbransjen, og dette drives frem av ny teknologi, nye regler og endringer i lovverket, og kunder som behøver bedre svar levert raskere. Bransjen vil nesten ikke være til å kjenne igjen om fem år. Borte blir tidkrevende manuelle prosesser med bilagsføring, og månedlige tunge rapporter. I nettskyen får kundene innsikt i sanntidsdata med et beslutningsgrunnlag man tidligere bare kunne drømme om. Alt presentert i et visuelt og forståelig format. 

Trenger du en effektiv regnskapsfører - sjekk ut våre lokale regnskapskontorer her.

Det beste fra mennesker og maskiner

Nye tider krever rådgivere som er frempå, og som ønsker å endre forventningene til regnskapsbransjen. Derfor er ansatte i Amesto lidenskapelig opptatt av innovasjon og tjenesteutvikling. Vi ansetter de mest fremoverlente rådgiverne, bruker store ressurser på kursing og opplæring, og investerer rikelig i nye tjenester og funksjoner. Målet er å alltid være best på kundetilfredshet. Derfor må vi hele tiden flytte grensene for tjenestene og rådgivningen som begeistrer ledere og beriker kundenes forretningsdrift. Vi skal fjerne mytene om regnskapsføreren som en traust regelrytter ved å fortelle historien slik vi kjenner den: Rådgivning og tjenesteutsetting av regnskap og lønn til riktig partner gir bedre forretningsdrift.

Her er noen av rådgivingstjenestene vi tilbyr.

Respekt og glede

Det er et stort ansvar å forvalte kundenes regnskap og lønn. Denne forpliktelsen tar vi på oss med stor respekt for oppgaven. De beste tjenestene leveres ved å hente ut det beste fra mennesker og maskiner. Vi bruker nyskapende teknologi for å utføre oppgaver smartere. Vi styrker virksomhetens evne til å ta de riktige valgene for fremtiden, som når man skal gasse, og når det er smart å bremse. Stikkord er skyplattformer, kunstig intelligens, tettere integrasjoner mellom programvare, maskinlæring, bruk av roboter og spesialutviklede funksjoner.

Hørt om regnskapsroboten Semine? Les mer om hennes ferdigheter 

Dette er regnskapsførere enige om

En undersøkelse gjennomført av Thomson Reuters viser at regnskapsførere flest samtykker i at:

  • De må raskt lære seg nye ferdigheter og verktøy
  • Egen forretningsmodell vil drastisk endres de neste årene
  • Teknologi skaper mer effektive leveranser
  • Kundene vil forvente stadig mer av rådgivningen
  • Egen jobb blir mer krevende og kompleks

Fra nei til ja

Regnskapsførere skal skape muligheter, ikke være de som peker på hindringer og begrensninger. Vi mener at fravær av kjedelige manuelle bilagsprosesser er raskeste vei til frigjort tid. Den tiden kan vi bruke til strategisk rådgivning som tar kundene et steg videre. Vi bruker derfor teknologi i første omgang for å effektivisere våre «brød og smør»-tjenester med automatisering, og kunstig intelligens og maskinlæring er til stor hjelp allerede. Senere kommer flere nyskapende investeringer som kundene raskt vil se verdien av, og som de med glede investerer i fordi synlig avkastning kommer raskt. Ny innsikt gir bedre lønnsomhet på tvers av bedriftens avdelinger, og fjerner frustrasjoner.

Samler tallene

Når bokføringen og rapportene er effektivisert, er det enklere å gå i gang med rådgivning som spenner hele økonomibehovet til ledere; fra hjelp til utforming av budsjetter og prognoser, til å jobbe med likviditetsstyring og hente frem alle typer økonomiske analyser, beslutningsgrunnlag og mer dynamiske rapporter. For mange er det et stykke dit, men vi kommer raskere til målet når vi har ansvar for alle kundens tjenester innen regnskap og lønn, fordi vi da ser det hele bildet. Med tilgang til dataene kan vi gjøre «alt», slik at kundene kan fokusere på det de er best på.

Regnskapsoppgaver som snart er automatisert

  • Manuell bilagsføring
  • Datainnsamling
  • Utfylling av skattegrunnlag
  • Rapportgenering
  • Utfylling av skattemeldinger

Sparringspartner på regnskap, lønn – og framtiden

Truls Arveschoug har funnet vinnerformelen for bedriftens outsourcing av regnskap og lønn. Internsikring AS tilbyr tjenester innen nettbasert internkontroll, HMS og kvalitetssikring til bygg- og anleggsbransjen. Truls Arveschoug er partner og virksomhetens controller. I 2016 outsourcet han regnskap og lønn til Amesto AccountHouse i Bergen.

Med våre to kontaktpersoner fra Amesto, går alle prosesser knirkefritt. Enten det gjelder skatter og avgifter eller sykelønnsrapportering, er deres kunnskap og fagkompetanse upåklagelig.

Controlleren er selv opptatt av å holde seg oppdatert på finansielle lovverk, men full oversikt krever mer tid enn han selv har til rådighet.

– Det at Amesto AccountHouse hele tiden er à jour med lover og regler innen alt som vedrører regnskap og lønn, gir oss trygghet.

Strømlinjeformet drift

Amestos viktigste økonomiske bidrag dreier seg om sømløs integrasjon og strømlinjeformet drift. At Arveschoug selv slipper manuelt regnskapsarbeid, sparer virksomheten for mye tid og ressursbruk.

– Slik får vi også effektivisert prosesser og rutiner. En hyggelig bieffekt er at revisorene i KPMG er fornøyd og kan ferdigstille årsregnskapet raskt og effektivt. Resultatet er lavere fakturaer og reduserte kostnader, i flere ledd.

Arveschoug har hyppig og god dialog med sine kontaktpersoner. Det tror han er avgjørende for at virksomheten skal kunne bevege seg i riktig retning.

- En god relasjon er alfa omega for et samarbeid med suksess. At direkte oppfølging med dedikerte kontakter lå i avtalen, var også en viktig grunn til at vi valgte Amesto AccountHouse. Vi opplever at de virkelig ønsker at vi skal lykkes.

Dette sier kundene om oss

Handler om mer enn regnskap og lønn

Han mener at god outsourcing dreier seg om mye mer enn regnskap og lønn.

– Våre oppdragsgivere ser hva vi har behov for. De er ikke bare en operativ regnskapsfører, men fungerer som vår stødige, dedikerte bedriftsrådgiver. Denne rådgivende dimensjonen er en suksessnøkkel. Hos Amesto har vi funnet vår vinnerformel.

Han sier at kontaktpersonene er gode på kommunikasjon, hvor de bare er en telefon eller et møte unna dersom han trenger dem.

– Jeg kan ta det helt med ro. De vet hva som skal gjøres, og overholder alle frister.

Teknologi som sparer tid og kostnad

Arveschoug sier at Amesto er langt fremme på teknologi, hvor dashboards og applikasjoner gjør kundens informasjon mer tilgjengelig.

– Slik kan nøkkeltall vises i sanntid, hvor man hele tiden kan se hvor skuta går. Innsikten gir grunnlag for bedre og mer effektiv beslutningstaking.

– Dette er en av fordelene med Amesto. De tilpasser og skreddersyr etter våre behov. Måten de tar i bruk teknologi på, resulterer i at vi effektiviserer. Gjennom ulike former for effektivisering, er våre årlige totalkostnader for Amesto nedadgående. De er vår sparringspartner og vi føler oss ivaretatt, avslutter Arveschoug.

Fra tallknusere til rådgivere med teknologisk ekspertise

Regnskapsfører og teamleder i Amesto AccountHouse, Tor Arne Kleiv, tror framtidens regnskapsbransje må være eksperter på både mennesker og maskiner. Tor Arne Kleiv er Senior Manager og autorisert regnskapsfører. På regnskapskontoret i Oslo leder han et regnskapsteam på 14 ansatte. Med dagens digitalisering og teknologiske utvikling, opplever han at markedet for outsourcing av regnskap og lønn er stort.

– Med rask innovasjon er det vanskelig for kundene å være oppdatert på alle nye muligheter. Det blir viktig å ha en partner å lene seg på. Vi skal ligge i front med teknologiske løsninger. Dermed må våre medarbeidere tilegne seg teknisk kompetanse og interesse, og tørre å tenke nytt.

Innsikt gir trygghet

Kleiv forteller at et regnskap i dag kan føres uten å ta i et eneste papir. Alt legges inn, godkjennes og utbetales elektronisk i regnskapssystemet. Apper gjør at kunden blant annet kan godkjenne bilag og produsere reiseregninger hvor som helst.

– Dette gjør det svært lettvint for kunden, som får tallene tilgjengelig 24/7. Med skybaserte systemer kan kunden til enhver tid se status på hva vi gjør. Dette skaper trygghet.

For å møte kundens behov må dagens regnskapsfører våge å se opp fra Excel-arket, mener Kleiv.

– Ellers vil man trolig ikke strekke til i dagens marked. Våre virkelig dyktige fagfolk skal være langt mer enn tallknusere. Kundene skal forstå hva vi kan gjøre for dem. Da må vi være talende, handlende og fysisk tilstedeværende rådgivere.

Rådgiverne

Når kunden ikke har oversikt over hva de har behov for, må Kleiv og kollegaene sette seg i kundens sko, og identifisere hva som kan tilføre merverdi.

– Her har vi gode muligheter til å gå inn i en rådgivende rolle, både i lys av fagkompetanse innen regnskap, lønn og teknologi.

Våre tjenester på rådgiving

Teamlederen sier at kundene som kjøper tjenester, ønsker å slippe taket og få hendene fri.

– At kunden føler seg trygg på å overlate ansvaret til oss, er vesentlig for en god relasjon. Kunden skal slippe å purre og bekymre seg for frister. De skal få kvaliteten som er forventet.

AI kan ikke erstatte menneskelig magi

Der regnskapsførerne tidligere utførte en rekke manuelle oppgaver, kan de nå i stor grad kontrollere forslagene som den kunstige intelligensen kommer med.

– Vi ser bare begynnelsen av kunstig intelligens og automatisering. I løpet av et par år, tror jeg det har skjedd større utvikling enn vi kan tenke oss. Her har vi et ekstremt stort fokus på å ligge i forkant.

Med et hav av muligheter for effektivisering, tror Kleiv at dialog og fysiske møter er viktigere enn noensinne.

– Det er ofte her magien oppstår i en kunderelasjon. I møter med mennesker får vi vise hva vi er gode for, som jo er langt mer enn å føre bilag. Gjennom dialog og kommunikasjon får vi vist frem hvilke muligheter som finnes, og hvordan teknologi kan bidra til å oppnå merverdi.

Ikke minst skal kundene oppleve at de blir sett.

– Bare det å slå av en prat på telefonen, kan betyr mye. Det er viktig å kjenne på at partneren din følger deg opp - at du er i trygge hender. Det kan ikke AI gjøre. Med spekteret av teknologi og graden av digitalisering, tror jeg at menneskelige relasjoner er enda viktigere enn før.

Bransjens sprekeste kundeportal

Vi har utviklet en kundeportal, MyAmesto, som gir kundene helt nye former for verdi og innsikt, alt som er viktig for å få kunnskap og innsikt i bedriftens økonomiske drift. Tilgangen er rollebasert.

Det betyr at det presenteres egne sider basert på rollen til personen som logger seg inn. Styret får presentert utdrag av de viktigste nøkkeltallene, mens økonomiavdelingen raskt og enkelt kan drille ned i detaljene. 

Alltid informert og oppdatert

Typisk presenteres oppgaver, påminnelser og tre til fire nøkkelindikatorer.

Portalen vil være limet i kundeforholdet, og en av de viktigste tiltakene vi har for å sikre at kundene er informert og oppdatert. Her kan de samhandle med sine rådgivere, selv hente innsikt, og ta i bruk spennende og verdiøkende tjenester.

Erstatter e-post

Kommunikasjonen i kundeforholdene går fra portalen og knyttes til oppgaver og filer. Dette vil erstatte mailbasert kommunikasjon, hvor løse tråder blir til strukturert samhandling. MyAmesto forenkler prosesser og skaper større sikkerhet rundt kundenes sensitive data, særlig knyttet opp mot personvern (GDPR). Flere rådgivere kan hjelpe flere kunder, fordi man enkelt får tilgang til nøkkelinformasjon.

Kundene våre har fortsatt sitt kjerneteam, men en av fordelene er at kundene lettere kan få hjelp ved behov.

Ferske data og ryggdekning

Direktør for forretningsutvikling i Amesto AccountHouse, Petter Buran, tror ikke roboter revolusjonerer regnskapsbransjen alene. Like viktig er tid, erfaring og kunnskap.  

Selv om innovasjon er fremtredende hos Amesto AccountHouse, mener Buran at eksisterende teknologi er viktig for kundenes suksess. Apper og løsninger for elektroniske reiseregninger og utlegg har vært på markedet i en årrekke, men fortsatt har mange ikke tatt løsningene i bruk. Hos dem som har benyttet seg av disse lavt hengende fruktene, er effektiviseringen tydelig.

– Først vil vi derfor automatisere og effektivisere selve regnskapet og lønnskjøringen. Eksisterende, teknologi og selvbetjeningsløsninger sparer tid og forenkler hverdagen for kundene.

Samtidig jobber selskapet på høygir med avanserte løsninger, som robotteknologi og kunstig intelligens. Dette skal forbedre og effektivisere både kundens og regnskapsførernes arbeid. Et eksempel er regnskapsroboten SEMINE, som Amesto har vært med å utvikle.

– SEMINE er en utrolig spennende kombinasjon av AI, maskinlæring og robotteknologi. I stedet for å gi råd basert på historiske data, kan vi med denne gi anbefalinger basert på prediksjon frem i tid.

Finn ut mer om Semine

Ta med regnskapsføreren inn i styrerommet

Regnskap, lønn og økonomistyring er Amesto AccountHouse sin kjernevirksomhet. Buran sier at outsourcing av disse tjenestene er en sterk trend.

– Fremfor å ansette interne ressurser, velger kundene oss fordi vi har ekspertkompetanse på både økonomi og juss, samt et solid sikkerhetsnett. Med mange å spille på ved eventuell sykdom, gir vi trygghet for kunden.

Med dybdekunnskap om kundene, bransjene og mulighetene, ønsker Buran at kundene benytter seg av regnskapsføreren som rådgiver. Teknologien som utvikles hos Amesto AccountHouse gir sanntidsdata og likviditetsprognoser frem i tid. Slik verdifull innsikt gir ledelsen kostnadskontroll og konkurransekraft.

– Vi ønsker derfor at flere tar regnskapsførerne sine med inn i ledergruppen og styrerommet. Her kan vi i enda større grad bistå kundene med å ta kloke beslutninger, sier Buran.

Utover regnskap og lønn, bistår selskapet med budsjetter, prognoseprosesser, analyse, finansiering og likviditetsstyring. Andre områder er bistand ved omstruktureringer og stifting av nye selskaper.

Les også vår artikkel om "Selskapets plan for suksess: Forretningsstrategi.

– Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre det enklere for kundene. Nå utvikler vi tilpassede, IT-støttede produkt- og tjenestepakker.

Ingen revolusjon uten mennesker

Amesto AccountHouse jobber med de mest moderne løsningene. Produksjonsapparatet er basert på den nyeste teknologien. Med skyløsninger analyseres og tilgjengeliggjøres data raskere, smartere og mer brukervennlig. Verdiene av informasjonen øker betraktelig.

– Data i sanntid gir bedre styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag – på riktig tidspunkt.

Teknologi flytter fokuset fra enkeltoppgaver til kundebehandling, support og oppfølging.

– Kunder hos oss er ikke organisasjonsnummer. De er mennesker, som stoler på oss. Vi blir partnere.

Bak seg har Buran flere tiår i bransjen og 13 år i Amesto AccountHouse. Han vet at interesserte medarbeidere som virkelig ønsker kundene vel, er alfa omega. Derfor tror han ikke at enkeltstående teknologi revolusjonerer regnskapsbransjen.

– Jeg tror på en totalitet. Måten vi bruker og utvikler teknologi på, og måten vi dermed kan tilnærme oss kundene våre på, gir kunder som lykkes - både i dag og i morgen. Uten mennesker som kundene har tillit til, vil ikke teknologien kunne revolusjonere verken bransjen eller kundens virksomhet, avslutter han.

Samarbeid ved tjenesteutsetting

Teamleder Bård Vikebø mener teknologi styrker kundesamarbeidet, og gir rådgiveren muskler.

Som autorisert regnskapsfører og Senior Manager leder Bård Vikebø 13 dyktige og dedikerte ansatte i Amesto AccountHouse. Han forteller ivrig om store satsninger på intern kompetansebygging, og rekruttering av medarbeidere med kompetanse innen både RPA (Robotic Process Automation) og robotikk. Selskapet gjør spennende investeringer, med utstrakt bruk av selvutviklet teknologi.

– Amesto har fantastiske eiere og proaktiv ledelse. De tenker langsiktig, og tør å ta sjanser på å reinvestere. De ser ikke ny teknologi som en trussel, men som muligheter. Det gjenspeiles i det kompetansehuset vi sitter i.

Som regnskapsroboten SEMINE, basert på kunstig intelligens, er også RPA-roboten Robby et satsingsområde. Robotene komme kundene til gode, ved at regnskapsførerne får frigjort tid til mer strategisk kundearbeid. Like viktig er de store midlene som pumpes inn i kursing og utvikling av rådgiverne.

–  Det gir en bevisstgjøring rundt kundenes behov, og bidrar til trygghet i rådgiverrollen.

Verdien av gode driftsprosesser - en nyttig artikkel om hvor viktig det er å sette av tid til å få velfungerende prosesser i bedriften din. 

Rådgivning i alle ledd

Vikebø er opptatt av å rigge teamet optimalt, for å kunne gi best mulig leveranser til kundene.

– Når kundene outsourcer regnskap og lønn til oss, får de muligheten til å fokusere på egen kompetanse og kjernevirksomhet. Som deres økonomifunksjon, er det vi som investerer i å være innsatt i og oppdatert på alt kunden har behov for. Vi viser veien.

I Vikebø sitt team har alle kunder en autorisert regnskapsfører som er oppdragsansvarlig. Deres rolle er å sikre lovpålagte og interne kontroller, og å bistå ved behov. Minst to personer er involvert hos hver kunde, for å sikre nok ressurser og riktig kompetanse på oppdragene.

– Vårt mål er å gjøre det vi kan for at kunden skal nå sitt mål. Vi skal gi dem så godt beslutningsgrunnlag og så god informasjon som overhodet mulig.

Rådgiverrollen er ikke ny for Vikebø. Han sier at kunstig intelligens, analyseverktøy og integrasjonsløsninger gir regnskapsførerne bedre forutsetninger til å være rådgivere, men at rådgiverrollen er iboende i dem hver dag.

– Vi er rådgivere i alt vi gjør, gjennom hele tjenestespekteret. Rådgivningen starter ikke der regnskapsførselen slutter.

Enten de jobber med regnskap, IT eller sitter i møte med kunden, vurderer de hvordan de kan effektivisere, forenkle og bistå kunden i å oppnå suksess.

– Hvorfor har kunden overskudd? Hva er triggerne; hva gjøres riktig? Hvordan kan vi hjelpe dem til å bruke kortere tid på én oppgave, eller sikre flyt i en annen? Dette er spørsmål vi stiller oss hver dag.

Oss, ikke «vi» og «dem»

Med skybaserte systemer er kundene mer involvert i arbeidet som gjøres hos Amesto AccountHouse. Vikebø sier at det gir store muligheter, som må gripes.

– Det er mer krevende for oss å være á jour til enhver tid, men desto mer givende. Når kunden er på og vi kan diskutere løpende, får vi et nærere forhold.

Da blir samarbeidet både morsommere og mer meningsfylt.

– For det er ikke vi og dem – det er oss. Et kundeforhold består av to parter. Når vi er kundens økonomifunksjon, fjernes veggen. Godt samarbeid er tuftet på åpen og tillitsfull dialog.

Han sier at fysiske møter er viktig, og tar gjerne en lunsj sammen med kunden.

– Vi er heller ikke redd for å ta en telefon uten videre grunn. Enten får vi kjennskap til forbedringspotensial, eller så får vi bekreftet at alt er bra. Dialog er viktig uansett, og tilbakemelding er aldri bortkastet.

Teamlederen sier at de ønsker det samme som kunden.

– Vårt felles mål er at kunden er fornøyd. Når kunden er glad, er vi også glade!

Investerer for å bygge komplette tjenester

Store interne investeringer og flere oppkjøp de siste årene skal gi det smarteste og mest komplette tjenestetilbudet i bransjen. Få konsern investerer så mye i å skape komplette tjenestetilbud som Amesto-konsernet. Med sterke lokale røtter er eiernes ambisjoner at konsernet skal være best på de forretningstjenestene som nordiske bedrifter behøver. Derfor investeres det heftig i nye typer løsninger, teknologi og funksjoner som fornyer, forbedrer og forbløffer. Her er fem eksempel på viktige interne tiltak og investeringer:

Kursing og opplæring: Alle våre ansatte har egne kurs og opplæringsprogram de må gjennom hvert år. Dette inkluderer både fysiske kurs, og nettbaserte opplæringstilbud. Portalen Amesto Grow inneholder blant annet over 200 timer med opplæringsvideoer, og de ansatte får tid og ressurser til nødvendige og ønskede selvstudier. Vi oppfordrer våre regnskapsførere til å særlig styrke seg på kunnskap om beslektede områder som teknologi og rådgivning, i tillegg til de obligatoriske programmene rundt endringer og nye regler som gjelder for eget yrke.

RPA: Prosessautomatisering med roboter tar i bruk kunstig intelligens og maskinlæring for å automatisere og effektivisere prosesser. Det gir automatiserte løsninger der roboten jobber døgnet rundt på de oppgavene den settes til. Alt loggføres, og roboten blir klokere og klokere fordi den hele tiden lærer av sine egne handlinger. Dette er viktig teknologi som alle bedrifter vil trenge, men få har råd til å utvikle. De som setter ut regnskap og lønn til oss vil merke en tydelig avkastning på investeringen fordi vi kontinuerlig utvikler funksjonene og verktøyene som gir mer for mindre.

Oppkjøp: Investeringer i selskap som Nextbridge og Firstpoint, har gitt oss helt nye teknologiske funksjoner. Nå har vi komplette driftsmiljø, vi kan presentere innsikt på helt nye måter og jobbe med avanserte analyser og forretningsstøtte med business intelligence. Slike investeringer skal hjelpe våre rådgivere og kunder med å ta smartere valg, fordi vi hjelper til med å se behovene inn i fremtiden ved hjelp av prediktive analyser og algoritmer.

Alltid oppdatert innsikt: Ny kundeportal gir kundene innsikt og oppdatert informasjon, uansett tid og sted. Vi kan også lage dashboard med alle nøkkelindikatorer rundt driften, slik at det blir enklere å se både bakover og fremover.

Holdninger og egenskaper: Når regnskapsføreren blir strategisk rådgiver, får kundene presentert både en teoretisk og praktisk forståelse av sine data. Derfor må kommunikasjonsferdigheter være sentrale egenskaper hos fremtidens regnskapsfører, fordi innsikt skal presenteres på forskjellige måter til kundene. Styret og ledergruppen har andre behov enn fagpersonene i økonomiavdelingen. Like viktig er den kreative evnen til å se nye måter å omdanne fakta til muligheter. Ikke i form av kreativ bokføring, men som fakta i forkant av beslutninger. Det handler i korte trekk om engasjement, proaktivitet og et genuint ønske om å ville fornye og forbedre.

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg