Oslo

Ditt lokale regnskapskontor.

Ditt lokale regnskapskontor.

Regnskapsfører Oslo.

På hovedkontoret vårt i Kværnerbyen er vi nærmere 100 medarbeidere. Dette er regnskapsførere, økonomi- og lønnskonsulenter med flere års erfaring og solid fagkompetanse. Vi har autoriserte regnskapsfører og ISO-sertifiserte spesialister på lovverk knyttet til lønn og HR. Rapportering, analyse, styrearbeid, økonomi- og virksomhetsstyring og oppstart av ny business er også tjenester vi bistår med. 

 

  

 

Vi har små og store kunder som vi har et nært samarbeid med, og vi oppretter dedikerte team som bistår kundene med økonomisk rådgiving. For oss er du ikke bare en klient, vi er partnere.

Send oss en mail i dag

Icon

Regnskap

Regnskap for store og små bedrifter. Vi har tjenester innen regnskap og rådgiving. Vi kan alt innen regnskap. Vi tilpasser våre tjenester for deg og din bransje. Kontakt oss for en prat.


Icon

Lønn og HR tjenester

Våre spesialister kan overta alt fra lønnsutbetaling, feriepenger, sykepenger, reiseregninger, A-melding, HMS og arbeidsgiveravgift til personaloppgaver.


Icon

Nordisk lønn

Få hjelp til lønnsproduksjonen på tvers av landegrensene. Som kunde får du tilgang til spesialister med seniorkompetanse på lønn i Norge, Sverige, Danmark og Finland.


Icon

Rådgiving

Bedriftsrådgiving omfavner et bredt spekter av tjenester. Målet er det samme: Å forenkle forretningsdriften din og hjelpe deg til å ta riktige beslutninger i fremtiden.


Vi effektiviserer deg.

Implementering av automatiserte prosesser gjør at våre regnskapsførere bruker mindre tid på å håndtere bilag. Det betyr mer tid på å gi deg verdifull rådgivning, vi kan se på driften din med et kritisk blikk og gi deg forslag til kostnadsbesparelser og mer lønnsom drift.

HVORFOR SKAL MAN OUTSOURCE?

Når en kunde vurderer å outsource hele eller deler av bedriftens økonomifunksjon går vi grundig til verks. Vi kartlegger alle prosesser knyttet til lønnsutbetalinger, regnskap, systemer og personell. Vi setter ned et spesialistteam som kjenner bransjen og utfordringene du står ovenfor.

GRATIS GUIDE TIL DEG

For å vite hva du bør tenke på i en fase med outsourcing har vi laget en guide med tips og råd. Her får du nyttig informasjon om hva du må gå igjennom om du vurderer å outsource hele eller deler av bedriftens økonomifunksjon.

Les guiden her.

AUTORISERT REGNSKAPSFØRER

Fagkompetanse og erfaring.

For at en regnskapsfører skal kunne klassifiseres som «autorisert regnskapsfører» må du ha blitt godkjent av Finanstilsynet. Da får du rett til å utøve regnskapsførertjenester for andre. Man må oppfylle kravene i regnskapsførerloven om utdanning og praksis for å kunne søke om autorisasjon. Man må også være økonomisk vederheftig. Her kan du lese hvilke krav som stilles til utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon.

Vi er medlem av Regnskap Norge som er bransjeorganisasjonen for regnskapsbyråer og økonomihus. Som autorisert regnskapsfører må du ha jevnlig etterutdanning og det betyr at de ansatte til enhver tid er oppdatert på gjeldende lover og regler. Vi har også ISO-sertifiserte lønnsspesialister som leverer lønnstjenester. Våre regnskapsførere og lønnsspesialister kan ta over hele, eller deler av jobben. 

 

Nytt fra Regnskap Norge

REGNSKAP OG SKATT - KAN VI FÅ BEDRE SAMKJØRT REGELVERK?

Finansdepartementet har fått utarbeidet en forstudie i hvordan regelverket for årsregnskap og skatt kan tilpasses hverandre. Dette for å se på forenklingsmuligheter. Les mer

EKSPERTUTVALG ANBEFALER ÉN MERVERDIAVGIFTSSATS

Utvalget hadde fått i mandat å vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan forenkles ved å redusere antall satser i systemet. Les mer

SØKNAD OM UTSETTELSE - SKATTEMELDING FORMUE OG INNTEKT 2018

Regnskapsførere og revisorer kan også i 2019 søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.
Les mer 

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg