<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner priscilla-du-preez-AOdELn6senM-unsplash 1920x607

VI HÅNDTERER BOREGNSKAPET FOR BOSTYRER

Boregnskap.

Amesto tar ansvaret for boregnskapet for å effektivisere hele bobehandlingen. Vi kjenner kravene og lovgivningen, og våre erfarne regnskapsfører avlaster bostyrerne

Vi hjelper deg med boregnskapet.

Amesto ønsker alltid å finne løsninger for våre kunder og partnere, Simplyfying Business ligger i ryggmargen hos alle våre ansatte. Vi tilbyr derfor boregnskap som en utvidelse av våre tjenester på konkursteamet. Vi har spesialister innenfor regnskap og lønn, og vil være en god partner på denne leveransen for bostyrere som ønsker å frigi tid på egne ressurser.

Fastpris på innstillingsboer.

Fastpris på innstillingsboer med opptil 10 bilag fra A-Å. 
• Løpende regnskap pr. måned
• Mva-oppgaver og renteberegninger
• Sluttregnskap
• Innhente utbetalingsinformasjon kreditorutvalgsmedlem
• Utbetaling av honorar inntil kr 750,-

Fastpris for produktet ført i Legala kr 3 655,-/ ført i SMART kbo kr 3 870,-.

For bo over 10 bilag kommer egne priser.

Vi klargjør regnskapet.

  • Vi klargjør regnskapet
  • Vi fører boregnskap og holder oversikt over inntekter, utgifter og nettobeløp tilført konkursboet.
  • Vi ivaretar balanseoppstilling som vil bli tilført konkursboet. Videre vil vi bokføre og klargjøre boregnskapet med nødvendig dokumentasjon overfor tingretten og kreditorene.
  • Du som bostyrer avgjør om boregnskapet skal føres etter kontantprinsippet eller transaksjonsprinsippet.

Hva bostyrer må gjøre:

• Får tildelt konkursbo
• Tildeler rettigheter i bank og Altinn
• Utsendelse av årsregnskap
• Utsendelse av sluttregnskap/utlodning/utbetalingsliste
• Signering av bostyrer
• Avslutte bokonto

Hva Amesto bidrar med:

• Betalinger
• Løpende regnskap
• Mva-oppgaver
• Årsregnskap
• Sluttregnskap

Hva Amesto bidrar med:

• Utlodning og utbetalingsliste
• Lønnskjøring v/dividende til ansatte
• Lønnskjøring honorar til kreditorutvalgsmedlem
• Innhenting av rekvirentansvar

Amesto avlaster bostyrer.

Amesto tar ansvaret for boregnskapet for å effektivisere hele bobehandlingen. Vi kjenner kravene og lovgivningen, og våre erfarne regnskapsførere avlaster bostyrerne. På denne måten vil dere frigi intern arbeidskraft både mens bobehandlingen pågår og i ettertid. 

Kompetanse.

Amesto har et eget team som har spesialisert seg på Lønnsgaranti og bistand til advokater og bostyrer. Vi har solid kunnskap, erfaring og tilpassede systemer som håndterer oppgavene. Våre kommunikasjonskanaler er effektive og sikre.