Lønn for små bedrifter.

Få en lønnstjeneste til fastpris pr mnd.

Kontakt oss i dag

Lønnstjeneste til kr 2 150,-/mnd.

En enkel lønnstjeneste til fastpris for bedrifter med 1 til 7 ansatte. Du slipper å ha eget lønnssystem og tenke på å overholde lovpålagte rapporteringsfrister. Overlater du lønnsproduksjonen til våre spesialister kan du være trygg på at ansatte får riktig lønn til rett tid. Vi sørger også for at nødvendige opplysninger rapporteres inn til offentlige myndigheter i henhold til lovpålagte tidsfrister. Lønnstjenesten er basert på en fastpris som skaper forutsigbarhet for våre kunder.

For kr 2 150,-/mnd får du:

 • Innlegging av alle transaksjoner og variabler    
 • System
 • Endringer i arbeidsforhold, lønn ytelser etc.
 • Tillegg i henhold til firmapolicy
 • Timer
 • Bonus, styrehonorar etc.
 • Trekk i henhold til firmapolicy
 • Trekk i henhold til krav fra myndigheter og fagforening
 • Overtid
 • Registrering fravær
 • Firmabil/ fri bil
 • Naturalytelser
 • Forsikringer
 • Pensjonsfil
 • Beregning aga på pensjon og refusjon
 • Lønnsjustering og etterbetaling
 • Overføring bank
 • Overføring lønnsslipper
 • Overføring regnskap fil
 • Avtalt rapportpakke, inkludert lønnsslipper, regnskapsbilag, fraværsrapport, lønnsjournal, bankliste.
 • Kommunikasjon i perioden fra input til avsluttet lønnskjøring
 • Rapportering: A-melding
 • Årlig statusmøte

Ønsker du hjelp til flere oppgaver i forbindelse med lønnsadministrasjonen kan vi gjøre dette til en fast del av oppdraget, eller på ad-hoc basis. Det velger du.

Kontakt oss i dag

Spørsmål om våre Lønns- og HR-tjenester? #askmore

Ta kontakt for en uforpliktet prat

Kontakt meg