CatalystOne

Nordisk partner på regnskap og lønn.

En leverandør med både høy kompetanse og kultur for godt samarbeid.

CatalystOne.

Som SaaS-bedrift med over 240 ansatte var det viktig for CatalystOne å finne en samarbeidspartner som ikke bare kunne tilby full støtte i Xledger-systemet, men også engasjement, lokal tilstedeværelse og ekspertise innen regnskap, lønn og HR. Valget falt til vår store glede på Amesto Accounthouse.

Nordisk partner på lønn og regnskap.

«Som nordisk bedrift, fant vi ingen andre leverandører som kunne tilby Xledger-kompetanse i både Norge, Sverige og Danmark, og vi er svært fornøyde med å endelig ha fått en kompetent og trygg leverandør som har den lokale tilstedeværelsen vi har behov for», sier Lars Gunnar Pedersen, CFO CatalystOne Solutions.

Pedersen forteller videre at det var viktig for CatalystOne å finne en leverandør med både høy kompetanse og kultur for godt samarbeid. Samarbeidet startet på lønn- og regnskapssiden for deretter å bli utvidet med HR-tjenester fra Amesto. Tillegget av HR-tjenester kan vise seg å bli starten på et spennende partnerskap, da ikke bare CatalystOne får glede av lokal HR-ekspertise i sine tre land, men Amesto får også praktisk erfaring med å jobbe i CatalystOne sitt HCM-system. CatalystOne utvikler nemlig et markedsledende HR-system spesielt godt egnet for det nordiske markedet – noe som også kan komme andre Amesto-kunder til gode.

«Siden vi allerede hadde gode erfaringer med Amestos kompetanse og servicenivå innenfor lønn og regnskap, var vi ikke i tvil om hvem vi skulle henvende oss til når det oppstod et behov for tjenester innenfor lokal HR», forteller Lars Gunnar Pedersen, CFO CatalystOne Solutions

For CatalystOne har vi siden 2019 levert tjenester som har gjort at de kan konsentrere seg i enda større grad om sin kjernevirksomhet. 

I Amesto Accounthouse er vi opptatt av å forenkle livet for våre kunder. Våre spesialister kan overta alt fra regnskapstjenester, lønnsutbetaling, feriepenger, sykepenger, reiseregninger, A-meldinger, HMS, arbeidsgiveravgift og personaloppgaver.

Leverer HR-system som forbedrer HR- og ledelsesprosesser.

CatalystOne.

CatalystOne er en av Nordens ledende leverandører av HR-system som gir systemstøtte til bl.a. Core HR og masterdata, ferie og fravær, lønnsjustering, performance management, kompetanse og talentutvikling.

Les gjerne mer på om Catalystone

 

 

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg