<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

CATALYSTONE SOLUTIONS

Nordisk partner på regnskap og lønn.

Som SaaS-bedrift med over 240 ansatte var det viktig for CatalystOne å finne en samarbeidspartner som ikke bare kunne tilby full støtte i Xledger-systemet, men også engasjement, lokal tilstedeværelse og ekspertise innen regnskap, lønn og HR. Valget falt til vår store glede på Amesto Accounthouse.

EN LEVERANDØR MED BÅDE HØY KOMPETANSE OG KULTUR FOR GODT SAMARBEID.

«Som nordisk bedrift, fant vi ingen andre leverandører som kunne tilby Xledger-kompetanse i både Norge, Sverige og Danmark, og vi er svært fornøyde med å endelig ha fått en kompetent og trygg leverandør som har den lokale tilstedeværelsen vi har behov for.

Lars Gunnar Pedersen, CFO CatalystOne Solutions.

Lars Gunnar Pedersen

CFO CatalystOne Solutions.

Xledger-kompetanse

Som nordisk bedrift, fant vi ingen andre leverandører som kunne tilby Xledger-kompetanse i både Norge, Sverige og Danmark, og vi er svært fornøyde med å endelig ha fått en kompetent og trygg leverandør som har den lokale tilstedeværelsen vi har behov for, sier Lars Gunnar Pedersen.

Tett samarbeid

Samarbeidet startet på lønn- og regnskapssiden for deretter å bli utvidet med HR-tjenester fra Amesto. Tillegget av HR-tjenester kan vise seg å bli starten på et spennende partnerskap, da ikke bare CatalystOne får glede av lokal HR-ekspertise i sine tre land, men Amesto får også praktisk erfaring med å jobbe i CatalystOne sitt HCM-system. CatalystOne utvikler nemlig et markedsledende HR-system spesielt godt egnet for det nordiske markedet – noe som også kan komme andre Amesto-kunder til gode.

God erfaring

Siden vi allerede hadde gode erfaringer med Amestos kompetanse og servicenivå innenfor lønn og regnskap, var vi ikke i tvil om hvem vi skulle henvende oss til når det oppstod et behov for tjenester innenfor lokal HR, sier Pedersen. Amesto har gjennom sine tjenester bidratt til at CatalystOne kan konsentrere seg i enda større grad om sin kjernevirksomhet.

LEVERER HR-SYSTEM SOM FORBEDRER HR- OG LEDELSESPROSESSER.

CatalystOne.

CatalystOne er en av Nordens ledende leverandører av HR-system som gir systemstøtte til bl.a. Core HR og masterdata, ferie og fravær, lønnsjustering, performance management, kompetanse og talentutvikling.

 

 

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!