<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 1 Toppbanner jordan-encarnacao-c0rplvWqyZk-unsplash 1920x1080

HJELP TIL Å FÅ ET KLART BILDE AV AKTIVITETER MAN SKAL FOKUSERE PÅ.

Strategiutvikling.

En god og spisset strategi sørger for at ledelsen og organisasjonen som helhet har et klart bilde på hvilke aktiviteter som må fokuseres på for å oppnå sine mål, og gir rammer for hvilke grep som må tas for å hele tiden jobbe for å nå sin visjon.

Simplifying Business

Strategikartlegging.

Formålet med en organisasjonsstrategi er flerfoldig, og for å forstå dette formålet må vi ta et dypere dykk inn i hva en organisasjonsstrategi faktisk er.

Kort fortalt kan man si at en organisasjonsstrategi er noe som forklarer hvorfor et selskap er i virksomhet, og hva de ønsker å oppnå med denne virksomheten. En organisasjon består av en rekke ulike aktiviteter og prosessen, og hver av disse forsøker å fylle hensikten til organisasjonen.

Allikevel er det ikke alltid organisasjonen styres slik at dette er tilfellet, og manglende strategiske fastsettelser kan føre til at virksomhetens aktiviteter fraviker organisasjonens hensikt.

Våre bedriftsrådgivere hjelper med å utarbeide en god og spisset strategi som sørger for at hele organisasjonen trekker i èn samlet retning, samtidig som vi fastsetter klare grep som skal tas for å nå bedriftens langsiktige og kortsiktige mål.

Risiko

Ved å kartlegge bedriftens største risikofaktorer kan vi sørge for at deres bedrift ligger i forkant vanskelige situasjoner som kan oppstå i fremtiden, og iverksette forebyggende tiltak for å unngå eller redusere omfanget av slike hendelser

Mål og delmål

Mål er helt nødvendig for alle bedrifter. Gode, velformulerte, målbare og veluttenkte mål sørger for at organisasjonen har noe å strekke seg etter, samtidig som de motiverer ledelsen og de ansatte til å yte det lille ekstra for å nå sine mål. Våre bedriftsrådgivere hjelper dere med å kartlegge potensialet i deres...

Handlingsplan

For at bedriften skal jobbe konkret og målrettet for å nå sine mål utarbeider våre bedriftsrådgivere en handlingsplan med tydelige gjøremål og frister som gjør det enklere for ledelsen både å implementere og følge opp den nye strategien.

Vurderer dere å outsource bedriftens økonomifunksjon?

Last ned vår lønn- og regnskapsguide.

Kvadratisk 466x466 AAH IMG_8949

 

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Vi kan hjelpe deg.