Virksomhetsstyring.

Virksomhetsstyring er samspillet mellom eier, styret og bedriftens ledelse.

Kontakt oss

Raske endringer eksternt, krever god styring og kontroll internt.

Virksomhetsstyring omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav og planlegge hvordan disse skal nås. Det innebærer også løpende rapportering, analyse av situasjonen, samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak ved behov. I den digitale tiden vi lever i, skjer endringer raskere enn før og dette krever styringsprosesser som er helhetlig, effektiv og som samler seg rundt forretningens strategi.

Kontakt oss for en prat

Økonomisk risikovurdering

Vi kan bistå med kartlegging, overvåking og implementeringsstøtte for effektive prosesser og rammeverk for risikostyring.

Riktig bruk av systemer og kompetanse

Kan økonomiprosessene gjøres mer effektive? Kan det frigjøres kapital og tid som kan brukes til verdiskapende arbeid? Med riktig bruk av systemer og kompetanse hjelper vi deg med å se etter effektiviseringsmuligheter,

Prosessgjennomgang og kvalitetskontroll

Ved å evaluere økonomifunksjoner opp imot sammenliknbare selskaper kan vi kartlegge og forbedrer prosesser innenfor regnskaps- og økonomifunksjonen.

Spørsmål om våre rådgivingstjenester? #askmore

Ta kontakt for en uforpliktet prat

Kontakt meg