<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

siri-opra5

Kulturbygging – et maratonprosjekt.

I Ledernytts spalte «5 minutter med...» treffer vi ulike ledere og hører deres erfaring og tanker rundt forskjellige temaer.

Også vår leder, Siri Nilssen, har blitt intervjuet. I denne artikkelen deler hun sine tanker rundt temaet kultur og miljø på arbeidsplassen.

#ASKMORE

Stolthet og mening.

I Ledernytt spalten "5 minutter med..." kan vi lese hvordan Siri Nilssen bygger kultur i Amesto AccountHouse og hvor viktig det er med gode kulturambassadører.