Arbeidsdager i julen

4
des

4. desember 2018

Arbeidstid ved jul og nyttår: Slik er reglene

Det nærmer seg jul, og de røde dagene ligger foran oss på rad og rekke. Julen gir rom for å lade batteriene og byr samtidig på ekstra tid til familie, hygge, god mat og drikke. Men selv om det er mye fri i løpet av julen, så finner vi også noen «svarte» dager i kalenderen.

I følge arbeidsmiljøloven består julen kun av tre helligdager hvor arbeidstaker har krav på arbeidsfri. Til manges store overraskelse, er verken julaften eller nyttårsaften blant disse. Mange virksomheter gir likevel arbeidstaker fri disse dagene, uten at fridagene må tas ut som ferie. Andre virksomheter praktiserer kortere arbeidsdager. Ulik praksis gjør at det ofte dukker opp spørsmål rundt arbeidstid ved jul og nyttår. I dette innlegget gir vi deg svarene på hva som er de faktiske reglene.

ER JULAFTEN en RØD DAG?

For å svare kort: Nei.

Selv om noen virksomheter praktiserer kortere arbeidsdager på både julaften og nyttårsaften, så er ikke denne reduserte arbeidstiden lovfestet. Julaften er likevel litt spesiell, da arbeidsmiljøloven sier at det skal være arbeidsfri på julaften fra klokken 15:00. Skal man jobbe etter klokken 15:00, må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt. Søndagsarbeid er kun tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Vanlig kontorarbeid skal med andre ord ikke gjøres etter klokken 15:00 på julaften.

 

HVA MED NYTTÅRSAFTEN?

Nyttårsaften er ikke nevnt spesielt i arbeidsmiljøloven, så her gjelder den generelle regelen om at det skal være arbeidsfri fra kl. 18:00 dagen før en søndag eller helligdag. Arbeidstakere med vanlige kontorjobber kan altså jobbe full dag på nyttårsaften frem til klokken 18:00.

Les også: Arbeidstid og overtid - hva sier loven?

AVVIKLING AV FERIE I JULEN

Ønsker man helt fri mellom jul og nyttår, så er det naturligvis fullt mulig å avvikle ferie. Ønsker man å være på jobb, kan man i utgangspunktet velge det også. Likevel er det slik at arbeidsgiver til syvende og sist bestemmer når den ansattes ferie skal avvikles. Er det ikke hensiktsmessig å ha arbeidstakere på jobb i julen, kan arbeidsgiver velge å legge ferie til disse dagene. Arbeidstaker vil da bruke en hel feriedag for hver fridag, selv om det er i utgangspunktet er redusert arbeidstid.

Når 2018 nå nærmer seg ferdig, er det er viktig at arbeidsgiver har oversikt over gjenstående feriedager og sørger for en plan for avvikling, eller overføring av ferie til nytt år. Brukes ikke all ferie opp i ferieåret har arbeidstaker og arbeidsgiver mulighet til å avtale skriftlig overføring av feriedager til nytt ferieår. I følge ferielovens bestemmelser kan maks 2 ukers ferie overføres til nytt år, og dette er noe begge parter må være enige om. Hvis arbeidsgiver likevel ønsker at alle ferie skal tas ut i ferieåret, kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette.

Ifølge ferieloven har man til sammen 4 uker og 1 dag ferie. Mange firmaer har likevel avtalefestet ferie, det vil si 5 ukers ferie. De 4 ekstra dagen som avtalefestet ferie gir, er ikke lovfestet og kan overføres i tillegg til de 2 ukene som står nevnt i ferieloven. Dersom arbeidstakeren ikke har fått avviklet ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon skal all ferie overføres til neste ferieår