Arbeidsdager i julen

7
des

av Vibeke Aasterud , 7. desember 2021

Reglene for arbeidstid ved jul og nyttår.

Det nærmer seg jul, og de røde dagene ligger foran oss på rad og rekke. Julen gir rom for å lade batteriene og byr samtidig på ekstra tid til familie, hygge, god mat og drikke. Men selv om det er mye fri i løpet av julen, så finner vi også noen «svarte» dager i kalenderen.

Til manges store overraskelse, er verken julaften eller nyttårsaften blant disse. Mange virksomheter gir likevel arbeidstaker fri disse dagene, uten at fridagene må tas ut som ferie. Andre virksomheter praktiserer kortere arbeidsdager.

Hvert år får vi mange spørsmål julaften og nyttårsaften er fridager. Jeg forstår at mange lurer på dette, for ulik praksis kan skape forvirring. Men jeg skal nå gi deg de lovmessige svarene på spørsmål rundt arbeidstid ved jul og nyttår. 

ER JULAFTEN EN RØD DAG?

For å svare kort: Nei. Selv om noen virksomheter praktiserer kortere arbeidsdager på både julaften og nyttårsaften, så er ikke denne reduserte arbeidstiden lovfestet. Julaften er likevel litt spesiell, da arbeidsmiljøloven sier at det skal være arbeidsfri på julaften fra klokken 15:00. Skal man jobbe etter klokken 15:00, må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt. Søndagsarbeid er kun tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Vanlig kontorarbeid skal med andre ord ikke gjøres etter klokken 15:00 på julaften.

HVA MED NYTTÅRSAFTEN?

Nyttårsaften er ikke nevnt spesielt i arbeidsmiljøloven, så her gjelder den generelle regelen om at det skal være arbeidsfri fra kl. 18:00 dagen før en søndag eller helligdag. Arbeidstakere med vanlige kontorjobber kan altså jobbe full dag på nyttårsaften frem til klokken 18:00.

KAN ARBEIDSGIVER KREVE AT ARBEIDSTAKER TAR FRI I JULEN?

Arbeidsgiver har til syvende og sist styringsrett på når ferien skal avvikles. Hvis det er hensiktsmessig for virksomheten at det er «stengt» i julen, så kan arbeidsgiver pålegge de ansatte om å ta ut feriedager disse dagene.

KAN MAN BRUKE HALV FERIEDAG PÅ ARBEIDSDAGER MED REDUSERT ARBEIDSTID?

Nei,i Norge er det ikke noe som heter halve feriedager, så ved å bruke feriedag på juleaften og nyttårsaften vil det bli uttak av 2 feriedager selv om det er redusert arbeidstid disse dagene. Her står også arbeidsgiver fritt til å inngå avtaler med arbeidstakere som er bedre enn loven legger opp til. Det er derfor flere bedrifter som velger å la sine ansatte bruke 1 feriedag fordelt på juleaften og nyttårsaften.

KAN ARBEIDSGIVER KREVE AT DEN ANSATTE TAR UT ALL FERIE FØR NYTTÅR?

Ja, det kan arbeidsgiver gjøre. Arbeidsgiver må ha en oversikt over gjenstående feriedager og legge en plan med arbeidstakeren for å ta ut dagene før nyttår.

Ønsker man helt fri mellom jul og nyttår, så er det naturligvis fullt mulig å avvikle ferie. Ønsker man å være på jobb, kan man i utgangspunktet velge det også. Likevel er det slik at arbeidsgiver til syvende og sist bestemmer når den ansattes ferie skal avvikles. Er det ikke hensiktsmessig å ha arbeidstakere på jobb i julen, kan arbeidsgiver velge å legge ferie til disse dagene. Arbeidstaker vil da bruke en hel feriedag for hver fridag, selv om det er i utgangspunktet er redusert arbeidstid.

Les også artikkelen Overføring av ferie